Visi, Misi & Objektif

VISI
Menjadi pusat sukan dan rekreasi yang cemerlang lagi lestari serta mampu menghasilkan atlet yang mampu bersaing di peringkat tinggi

MISI
•    Kearah pembudayaan sukan dan rekreasi dikalangan komuniti Universiti Sains Malaysia
•    Penganjuran kejohanan sukan lestari pelbagai peringkat
•    Menyediakan kemudahan sukan dan rekreasi cemerlang
•    Menghasilkan bakat baru melalui, pencarian bakat, pengasahan bakat serta kemudahan saintifik
•    Menjalankan promosi sukan dalam usaha menarik penajaan bagi pembangunan sukan Universiti Sains Malaysia

OBJEKTIF
1)    Menghasilkan juara sukan dikalangan warga staf dan pelajar
2)    Menyedia, menyelenggara serta menambah baik kemudahan sukan
3)    Penganjuran kejohanan sukan yang lestari